October 21, 2015

Panaad sa Pagdaginot sa Humay

Don't you know that every Filipino wastes about 2 tablespoons of cooked rice daily which is an equivalent to P6.2 billion that could have fed 2.6 million Filipinos? So, are you one of them?

For your information, one has to invest 5,000 liters of water just to produce a kilo of rice. As one of the employees of Department of Agriculture, we were urged to be a responsible rice eater! Our office had come-up with this rice pledge written in Cebuano as we launched the 2013 National Year of Rice. This campaign aims to encourage the farmers, the policy-makers and the public to be RICEponsible in their own ways.

So here it is....hope you'll do the same!

PANAAD SA PAGDAGINOT SA HUMAY

Isip usa ka Pilipino,
Nakighiusa ako sa pagpanaad nga dli mag usik-usik sa kan-on ug bugas,
Mag lung-ag ako ug igo lang ug siguruhong insakto ang pagkaluto niini;
Magkuha ako sa igo lang nga akong mahurot aron walay salin sa akong plato,
Susama usab ang akong buhaton kung adunay kumbira
o kon bisan asa nga kan-anan nga akong makan-an;

Akong sulayan ug kaon ang brown rice o nilubok nga bugas
akip ang ubang pagkaon sama sa saging lung-agon, kamote ug mais

Tudloan nako ang uban sa responsableng pagkunsumo
aron mahatagan ug bili ang kahago sa mga mag-uuma
ug makatabang ako sa pagkab-ot nga mapaigo ang gidaghanong bugas sa Pilipinas.

Kinasing-kasing nako kining ipanaad
tungod kay sa matag lugas sa bugas 
o kan-on nga akong madaginot
Adunay kinabuhi nga maluwas.

pic from Google images
Be RICEponsible!
No comments:

B21FBAB1-3718-465F-8FB0-089B9975F681